De essentiële succesformule

geplaatst in: Doelstellingen, Inspiratie | 9

(naar Anthony Robbins: Je ongekende vermogens)

Een reis van duizend kilometer begint met een enkele stap (Lao Tzu).

essentiële succesformuleIn het boek: ‘Je ongekende vermogens’,  beschrijft Anthony Robbins zijn succesformule. Hieronder volgt een samenvatting van zijn ‘Essentiële succesformule’.

1. Maak een inventarisatie van je dromen, doelen, de dingen die je wil bezitten, doen, zijn en delen.
Creëer de mensen, zaken, dingen, gevoelens, plaatsen die je plaats in je leven wilt geven. Probeer op dit moment niet te bepalen of dit reële doelstellingen zijn of hoe je ze gaat behalen. Schrijf alles op, in korte bewoordingen en houd je pen in beweging, laat je geest vrij dwalen. Je doelen kennen is de eerste sleutel naar het bereiken ervan. Word je bewust van het gevoel van vrijheid terwijl je dit doet.

2. Bekijk je lijst en maak een raming van wanneer je verwacht deze doelen te bereiken: in zes maanden, twee weken, een jaar, vijf jaar, twintig jaar. Merk op hoe je lijst er uit komt te zien. Als al je doelen op korte termijn liggen is het belangrijk een visie met betrekking tot potentieel en mogelijkheden op langere termijn te ontwikkelen. Liggen al je doelen op de lange termijn dan moet je eerst een aantal stappen ontwikkelen die je in de richting van jouw verwachtingen kunnen leiden.

3. Neem de vier belangrijkste doelen voor dit jaar. Schrijf er nu bij waarom je ze dit jaar absoluut zult bereiken. Wees duidelijk, consistent en positief. Laat jezelf weten waarom je zeker bent dat je deze doelen kunt bereiken en waarom het belangrijk is dat je dat doet. Waarom we iets doen is een veel sterkere motivator dan het object dat we nastreven. Beweegredenen zijn het verschil tussen ergens in geïnteresseerd zijn en toewijding om iets te bereiken. Volledige toewijding aan wat er ook maar vereist wordt is nodig om je doel te bereiken. Wanneer je ‘waarom’ sterk genoeg is kun je het ‘hoe’ ook altijd onderzoeken.

4. Nu je je lijst met kerndoelen hebt, bekijk je ze in het licht van de vijf regels voor de formulering van uitkomsten:
– zijn je doelen positief geformuleerd?
– zijn je doelen specifiek?
– is het resultaat alleen van jou afhankelijk?
– zijn ze zintuig-specifiek (wat zul je horen, zien, voelen wanneer je je doel   gerealiseerd hebt?)
– heb je een testprocedure (hoe zul je weten dat je je doel hebt bereikt)?

5. Maak een lijst met de belangrijkste hulpbronnen die je tot je beschikking hebt. Karaktertrekken, vaardigheden, vrienden, financiële bronnen, opleiding, tijd, energie etc. Inventariseer je sterkten.

6. Concentreer je op een paar situaties waarbij je die hulpbronnen het meest vaardig hebt gebruikt. Herinner je drie tot vijf keer in je leven dat je volkomen succesvol was. Het kan van alles zijn: van werk, sport, financiële zaken of relaties. Beschrijf wat  je deed dat het succes veroorzaakte, van welke kwaliteiten of hulpbronnen je effectief gebruik maakte en wat in die situatie bepaalde dat je je succesvol voelde.

7. Beschrijf vervolgens het soort persoon dat je zou moeten zijn om je doelen te bereiken. Zal het een grote discipline, een enorme hoeveelheid opleiding vergen? Zul je je tijd goed moeten besteden? We horen niet zoveel over de componenten van succes – de attitudes, overtuigingen en gedragingen die nodig zijn om succesvol te zijn. Schrijf daarom een aantal alinea’s of een pagina over alle karaktertrekken, vaardigheden, overtuigingen en disciplines die je nodig zou hebben om alles wat je je ten doel hebt gesteld te kunnen bereiken. Neem hier voldoende tijd voor.

8. Beschrijf wat je weerhoudt om de door jou gewenste doelen te bereiken. Ontleed je persoonlijkheid om te leren wat je weerhoudt van het bereiken van wat je wilt. Iedereen heeft manieren waarop hij zichzelf belemmert, eigen strategieën om te falen. Door je belemmerende strategieën uit het verleden te herkennen kun je ze nu veranderen.

We kunnen weten wat we willen, waarom we het willen, wie en wat ons zal helpen en nog wel meer. Maar het kritieke ingrediënt dat uiteindelijk bepaalt of we zullen slagen is onze ACTIE. Om onze actie te leiden moeten we een stapsgewijs plan creëren. Wat zijn de noodzakelijke acties die je consistent moet ondernemen om het gewenste resultaat te bereiken? Als je daar niet zeker over bent denk dan aan iemand die je kunt modelleren omdat die al heeft bereikt wat jij wenst. Je begint met je uiteindelijke doel en werkt dan stap voor stap achteruit. Het is essentieel dat je terugstapt tot je iets vindt dat je vandaag kunt doen.

9. Neem nu de tijd om voor elk van je vier kerndoelen het eerste ontwerp-stappenplan te maken. De vraag die je jezelf stelt is deze: als ik dit had bereikt wat zou ik er dan voor hebben moeten doen? En wat weerhoudt me ervan dit nu bereikt te hebben en wat kan ik doen om daar verandering in te brengen?

10. Breng in je geest enkele voorbeelden naar voren. Schrijf de namen op van drie tot vijf mensen die jouw model kunnen zijn en specificeer in het kort de kwaliteiten en het gedrag die hen succesvol maakten (dit kunnen mensen zijn uit je directe omgeving of beroemdheden). Sluit nu je ogen en stel je voor dat ieder van hen je een advies geeft met betrekking tot het werken aan je doel. Schrijf de kernideeën op die ieder van hen je zou geven. Schrijf onder iedere naam het eerste idee op dat je invalt over wat ieder zou zeggen.

Wat je nu gedaan hebt is je hersenen signalen geven waarmee duidelijke consistente uitkomstpatronen worden gevormd. Doelen lijken op magneten, zij zullen datgene aantrekken wat hen waarmaakt.

11. Creëer je ideale dag. Het is prachtig om allerlei doelen te hebben maar beter nog is ontwerpen wat ze allemaal samen voor je betekenen. Creëer daarom je ideale dag. Welke mensen zouden erin betrokken zijn? Wat zou je doen? Hoe zou je dag beginnen? Waar zou je heen gaan? Waar zou je zijn? Verbeeld je dit vanaf het ontwaken tot het moment dat je gaat slapen. Hoe zou je je voelen aan het einde van een volmaakte dag? Schrijf dit in detail op.

12. Ontwerp je ideale omgeving. De eerste stap naar succes is het zorgen voor een atmosfeer die onze creativiteit voedt, die ons helpt alles te worden wat we kunnen. Ontwerp een omgeving die uit jou als persoon het allerbeste zou halen. Waar zou je zijn: in de bossen, op de oceaan, in een kantoor? Welke gereedschappen zou je hebben: een schildersezel, draaibank, computer? Welke ondersteunende mensen zou je om je heen hebben? Als je geen duidelijke representatie hebt van wat je ideale dag zou zijn, als je niet weet wat je ideale omgeving zou zijn, hoe zijn dan je kansen om die te creëren? Hoe kun je raak schieten als je niet weet wat het doel is? Je hersenen hebben duidelijke signalen nodig van wat je wilt bereiken. Je geest heeft de macht om je alles te geen, maar kan dat alleen doen via duidelijke, heldere en intense signalen. Als je je geest niet de programmering van  jouw resultaten geeft, zal iemand anders de programmering doen. As jij niet je eigen plan hebt, zal iemand anders jou in zijn plan laten passen. De tijd nemen om iedere oefening te doen is een vereiste. Ze zijn misschien niet gemakkelijk maar wel de moeite waard. Een van de redenen waarom de meeste mensen het niet geweldig doen in het leven, is dat succes meestal verborgen zit achter hard werken. Uit de toepassing van genoemde twaalf principes is enorm veel te winnen. Gun jezelf dat!

9 Antwoorden

  1. Theo

    Hoi Ingrid,

    Bedankt voor deze uitwerking van de succes-formule in het boek van Robbins . ik heb ’t boek al vele jaren geleden gekocht, ik vond het niet om door te komen, veel te theoretisch. Dit is veel praktischer en geeft mij een aanzet om hiermee aan de slag te gaan.

    Ik kreeg bij het ontvangen en lezen van je nieuwsbrief weer de bevestiging van het effekt van de
    ‘KRACHT VAN DE HERHALING’ !!, je bevestigt steeds weer extra waarde te kunnen kreeeren , althans voor mij en die herhaling van nieuwe waarde is bij mij vaak net het zetje om voor iemand’s aanbod te kiezen . Wat voor mij geldt zal grosso modo ook voor anderen gelden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.