Als ondernemer ben je op de eerste plaats mens, met je ontwikkeling in je levensloop. Je hebt een bepaalde stijl ontwikkeld met verwachtingen en doelen. Die verwachtingen en doelen kunnen veranderen in de loop van je leven.

Behoefte aan verandering kan zowel van binnenuit als van buitenaf komen. De buitenwereld is onzekerder dan ooit: het is nog heel onduidelijk hoe lang het virus onze bewegingsvrijheid zal beperken en welke impact dit op onze samenleving zal hebben. En dat heeft impact op hoe we zelf in het leven staan en er tegenaan kijken.

Het helpt om vanuit jezelf te leven en te werken. Steeds jezelf af te vragen ‘wat heb ik nu nodig om verder te kunnen’. Misschien ben jij iemand die kijkt vanuit de kansen, anderen zijn juist somber en zien vooral de beperkingen. En uiteraard speelt de branche waarin je actief bent ook een grote rol.

Voor-jezelf-dag

De vraag ‘wat heb ik nu nodig om verder te kunnen’ is het uitgangspunt van deze dag.

Vragen die als rode draad er doorheen lopen:

  • Terugblik op het afgelopen jaar of jaren.
  • Hoe ga je om met alle veranderingen? Wat doet dat met je?
  • Wat ging er goed en wil je ontwikkelen?
  • Waar zit je jezelf in de weg?
  • Waar zit groeipotentieel en hoe benut je dat?
  • Wat is de eerste stap die je kunt zetten?

Vervolgens: de identificatie van de kloof tussen wens en werkelijkheid.

Wat is je thema voor de komende periode?

Vervolg

Een regelmatige check of je nog op het goede spoor zit kan helpen of nodig zijn. Dit kan naar behoefte afgesproken en ingevuld worden.

contact

Praktische informatie

Mijn voorkeur gaat uit naar face-to-face ontmoetingen. Het werkt fijner en de interactie is beter.

Wanneer je voorkeur uitgaat naar online (of wanneer de omstandigheden dat dwingend voorschrijven), dan kan dat ook. Omdat werken via een scherm nogal vermoeiend is, verdelen we de dag in 3 blokken van 2 uur, verdeeld over een aantal dagen. Tussentijdse reflectie helpt ook nog eens om de opbrengst zo groot mogelijk te laten zijn.

Heb je belangstelling voor zo’n VIP dag? Stuur mij dan een berichtje via de knop hierboven. We plannen eerst inleidend gesprek om je vraag en de insteek van de dag helder te hebben.

Investering: tot 31 december 2021 geldt € 875,00 (excl. BTW). Daarna gaat de prijs omhoog.

Ervaringen

Jaap van Rijswijk
24 november 2021
default gravatar
    

Een doel resteert nog, namelijk overdracht aan een of meer opvolgers. Afstemmingen daarover hebben er in december 2019 toe geleid, dat ik volgens een eenvoudig strategiedag programma onder begeleiding van Ingrid kwam tot één A-viertje ‘Strategie 2020’.

Ik sta er inmiddels na drie maanden versteld van hoe de inhoud van dit plan mij helpt de juiste dingen te doen. Vanuit positieve ervaringen vraag ik Ingrid regelmatig om mij als raadgever in een gesprek feedback te geven op mijn opereren. Oké, daar zijn kosten aan verbonden, maar die zijn het waard.