De essentiële succesformule

geplaatst in: Doelstellingen, Inspiratie | 9

(naar Anthony Robbins: Je ongekende vermogens)

Een reis van duizend kilometer begint met een enkele stap (Lao Tzu).

In het boek: ‘Je ongekende vermogens’, beschrijft Anthony Robbins zijn succesformule. Hieronder volgt een samenvatting van zijn ‘Essentiële succesformule’.

1. Maak een inventarisatie van je dromen, doelen, de dingen die je wil bezitten, doen, zijn en delen.
2. Bekijk je lijst en maak een raming van wanneer je verwacht deze doelen te bereiken:
3. Neem de vier belangrijkste doelen voor dit jaar.
4. Nu je je lijst met kerndoelen hebt, bekijk je ze in het licht van de vijf regels voor de formulering van uitkomsten:
5. Maak een lijst met de belangrijkste hulpbronnen die je tot je beschikking hebt.
6. Concentreer je op een paar situaties waarbij je die hulpbronnen het meest vaardig hebt gebruikt.
7. Beschrijf vervolgens het soort persoon dat je zou moeten zijn om je doelen te bereiken.
8. Beschrijf wat je weerhoudt om de door jou gewenste doelen te bereiken.
9. Neem nu de tijd om voor elk van je vier kerndoelen het eerste ontwerp-stappenplan te maken.
10. Breng in je geest enkele voorbeelden naar voren.
11. Creëer je ideale dag.
12. Ontwerp je ideale omgeving.