There is only one definition of business purpose: to create a customer – Peter Drucker

Wat is strategiebepaling eigenlijk?

Strategiebepaling is het continue en systematische proces  van (risicodragende) ondernemersbesluiten in de onzekerheid van de toekomst; het systematisch organiseren van de activiteiten die horen bij de besluiten; en door systematische feedback de resultaten van deze activiteiten beoordelen ten opzichte van de verwachting (Peter Drucker).

Wat wil dat nou zeggen?

Dat strategiebepaling geen activiteit is die je eens per jaar op een vast moment uitvoert, daar een plan aan koppelt en vervolgens over gaat tot de orde van de dag. Nee, strategiebepaling is een continu proces. Een proces van monitoring van wat je doet, de reacties op die activiteiten in de markt waarnemen en analyseren, en hier je eigen beleid weer op aanpassen.

Strategiebepaling is de kunst om nu goede besluiten te nemen over de toekomst.

Wat is strategiebepaling niet?

 • Strategiebepaling is geen truckendoos of een aantal techniekjes
 • Het gaat niet over voorspellen
 • Ook gaat het niet over toekomstige besluiten
 • En het is geen poging om risico’s te vermijden.

Maakbaarheid van de toekomst

Het is een illusie dat je de resultaten in de toekomst onder controle hebt, als je maar bepaalde technieken uitvoert. Of er gecompliceerde modellen op loslaat. Je kunt alleen je eigen houding, gedrag en risico’s bepalen. Je kunt alleen vaststellen wat je positie is in de markt waarin je opereert. Hoe anderen met jouw aanbod omgaan, dat heb je niet in de hand. Wel kun je mogelijkheden en kansen ontdekken om gebruik van te maken. En vervolgens kun je bepalen hoe je gaat reageren op dat wat zich voordoet.

Er zijn veel onzekerheden en risico’s. Dat is ondernemen. Het is geen lineair proces. Als de resultaten die je krijgt niet zijn wat je had verwacht of gewenst, dan wil dat niet zeggen dat je alles fout hebt gedaan. Dan wil dat zeggen dat je je positie opnieuw moet vaststellen, nieuwe mogelijkheden verkennen en op de nieuwe situatie reageren.

Strategie versus plannen

Planning werkt eigenlijk alleen in een gecontroleerde omgeving. Wanneer ik een maaltijd ga bereiden, dan weet ik voor hoeveel personen dat zal zijn, wat ik ga maken, wat ik daarvoor nodig heb, hoeveel tijd het kost en wat ik eraan zal uitgeven. Dat kan ik plannen.

Ondernemen, klanten werven en bedienen, gaat over menselijke interactie. Dat is doorgaans onvoorspelbaar. Dat kan ik niet plannen. Hier werk ik met een strategie die ik steeds volg en bijstel (zie hierboven). Want kansen en bedreigingen zijn eigenlijk niet te vatten in plannen, ze zijn continu aan veranderingen onderhevig. Daar gaat de uitdrukking ‘resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst’ op.

Hoe werkt dat dan in de praktijk?

In essentie zijn er maar 3 cruciale stappen bij strategiebepaling die je steeds opnieuw neemt. Deze 3 stappen zijn gerelateerd aan je kern van de zaak (zie ook merkontwikkeling):

 • Identificeer de relatieve sterkten en zwakten van jezelf ten opzichte van concurrerende partijen in de markt (je positie bepalen);
 • Stel vast welke kansen en bedreigingen zich op dat moment voordoen;
 • Bedenk een passende actie om deze strategische kloof te overbruggen.

De analyse van iedere stap vraagt kennis en ervaring. Analyses maken en de (juiste) verbanden leggen, dat is vakwerk. Daarvoor moet je de tijd en de moeite nemen om dat te leren. Je laten verleiden tot korte termijn lapmiddelen (denk hierbij aan nieuwe websites, social media inspanningen, reclame uitingen e.d.) helpt je niet echt. Omdat je het strategische pijnpunt niet hebt opgelost.

Je kunt aan de slag gaan met ‘trial and error’ methode. Of je vraagt daar hulp bij en versnelt daarmee je proces van ondernemend leren en realiseren.

Meer weten over strategiebepaling? Meld je dan hieronder aan voor een strategiegesprek.

Ook bij vragen over merkontwikkeling en/of vernieuwingsprocessen kan zo’n strategiegesprek je meer inzichten verschaffen.

  Voornaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Bedrijf(verplicht)

  Jouw beste emailadres (verplicht)

  Wat is je vraag? Waar wil je over sparren?